Навигация

Михайловський В. С. к. т. н., проф. кафедри ТКД КНУБА

Ареф’єва М. Р., аспірант КНУБА

 

УДК 691.3:699.82

Ридризоляция пробъемного дії для бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій

 

Відомо, що на будівельні конструкції, що мають капілярну структуру (бетон, залізобетон, цегла і т. д.) реальні умови експлуатації (вплив атмосферних опадів, негативних температур, агресивні середовища та ін) надають руйнівної дії. Це призводить до корозії будівельних матеріалів, розпушуванню поверхносного шару, а в подальшому об’ємного руйнування матеріалу конструкцій. Особливо небезпечні наслідки можуть бути, якщо в процесі корозії порушується несуча арматура будівельних конструкцій.

 

В даний час у світовій практиці інвестиції в будівництво та витрати на відновлення зруйнованих і пошкоджених конструкцій знаходяться у співвідношенні 1:1 (50 на 50%). Спостерігається тенденція зменшення експлуатаційних витрат. Наприклад, на об’єктах транспортного будівництва в розвинених країнах планується до 2050 року скоротити експлуатаційні витрати до 40%. У кризових ситуаціях відносні величини інвестицій у ремонт споруд порівняно з інвестиціями в будівництво зростають і доходять до співвідношення 4:1. Наприклад, у Швейцарії в 70-х роках інвестиції в ремонт і будівництво співвідносилися як 70% до 30%.

 

Якщо розглядати перераховані величини в абсолютних значеннях, то можна відзначити, що на ремонт залізобетонних конструкцій в розвинених країнах витрачається до 3-4% валового продукту. У Великобританії, наприклад, 40% загальних витрат на будівництво йде на ремонт і експлуатацію споруд, що становить 4% валового національного продукту. Основними факторами, що впливають на довговічність конструкцій і споруд, особливо в країнах з резкоконтинентальным кліматом, є дії води, водяної пари, морозу, солей-антиобліднювачів, високих температур і т. п.

 

За даними багаторічних досліджень до 95% наземних, підземних і заглиблених споруд мають відмови по довговічності, які відбуваються на ранній стадії експлуатації і сприяє прискореному зносу залізобетонних конструкцій. Зменшити видатки на ремонт споруд можна підвищивши якість проектування і будівництва, розробивши і використавши правильну стратегію експлуатації. Але у всіх випадках захист споруд від негативного впливу навколишнього середовища повинна мати першорядне значення.

 

Для залізобетонних конструкцій такими видами захисту можуть бути: первинна захист, який забезпечується оптимальним конструктивним рішенням, підбором складу бетону; вторинна захист, яка пов’язана із захистом конструкцій від впливу агресивного середовища за допомогою спеціальних заходів (захисні покриття, інгібітори корозії, катодний захист та ін).

Удавана простота і технологічність ремонту конструкцій з монолітного та збірного залізобетону, цегли та інших матеріалів на мінеральній основі без урахування специфіки експлуатації конструкцій призводять до збільшення обсягу ушкоджень, що зростають з кожним роком.

Ситуацію посилює переважне застосування для ремонтних робіт цементно-вмісних сполук-бетони та розчини). Особливо інтенсивні руйнівні процеси спостерігаються при впливі на матеріал будівельних конструкцій ґрунтових вод та атмосферних опадів в умовах їх активного хімічного та фізичного впливу. Глибина корозії за період до 5 років досягає 50 мм. , за період до 10 років досягає 80-100 мм.

 

Таким чином, однією з актуальних проблем будівельного комплексу є проблема швидкого руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: тунелів, шахт, метрополітенів, насосних станцій, колекторів та інших заглиблених споруд під впливом поверхневих і ґрунтових вод. Слід також згадати приклади біологічної корозії, що призводить до руйнування підвалів овочесховищ, басейнів, стіни і днища яких фільтрують воду.

 

У процесі експлуатації таких споруд по мірі проникнення агресивного середовища в тіло конструкції, знижуються захисні функції бетону по відношенню до арматури, яка корродіруя, зменшує несучу здатність залізобетону. Також часто виникають аварійні ситуації, пов’язані з напірної та безнапірної фільтрації, які вимагають негайної ліквідації для подальшої експлуатації споруд.